СТРОЙНОРМ

Строителен надзор

Кои сме ние

СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти. Опита на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии правят фирмата конкурентно способна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип.  

Фирмата разполага с правоспособни специалисти, които с прецизност, професионализъм и високо качество на компетентност упражняват следните услуги:

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Упражняване на строителен надзор по време на строителството

Инвеститорски контрол на обекти.

Изготвяне на Техническия паспорти на обекти

Проектиране във всички фази на инвестиционния процес и извършване на авторски надзор.

Консултации във всички сфери на строителния процес.

Стройнорм ЕООД обединява над 40 висококвалифицирани специалисти, доказали в дългогодишната си практика своя професионализъм – архитекти, конструктори, ВиК и Хидро инженери, инженери пътно строителство, геодезисти, електроинженери, технолози, геолози и др.  Основана през 2009г. ние имаме зад гърба си огромно количество успешно завършени проекти в цялата страна.

Града

Проекта