Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

Изготвяне на оценка за съответствието, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на Технически паспорт за обект: Изграждане на ГПСОВ на град Раднево „I ЕТАП - ПОДОБЕКТ : „КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД РАДНЕВО, ОБЛАСТ

Изготвяне на оценка за съответствието, осъществяване на строителен надзор и изготвяне на Технически паспорт за обект: Изграждане на ГПСОВ  на град Раднево „I ЕТАП  - ПОДОБЕКТ : „КАНАЛИЗАЦИОННА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ И НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА”

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,