Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

Основни дейности на фирмата

“СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти. Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентно способна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип. 
Фирмата разполага с правоспособни специалисти, които с прецизност, професионализъм и високо качество на компетентност упражняват следните услуги:

Оценка съответствието на инвестиционните проекти

Упражняване на строителен надзор по време на строителството

Инвеститорски контрол на обекти

Изготвяне на Техническия паспорти на обекти

Проектиране  във всички фази на инвестиционния процес и извършване на авторски надзор

■ Извършване на строително-монтажни дейности

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,