Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

Упражняване на строителен надзор

Упражняване на строителен надзор по време на строителството. Като фирма лицензирана  като КОНСУЛТАНТ, чрез своите специалисти - надзорници следи и отговаря за:
- законосъобразно започване на строежа;
- пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;   изпълнение на строежа, съгласно одобрените проекти;  спазване на условията за безопасност на труда;  опазване на околната среда; недопускане на увреждане на трети лица и имоти;  проверка и изискване на качествени строителни материали и изделия;  достъпност на строежа от лица с увреждания;  енергийна ефективност на сгради; пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения,
- изготвяне на ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД, на основание на който се установява годността на строежа за  въвеждане в експлоатация.
На основание на ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД, придружен с всички необходими строителни книжа и документи, ОДОБРЯВАЩАТА ИНСТАНЦИЯ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ издава РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,