Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png

Упражняване на строителен надзор

Упражняване на строителен надзор по време на строителството. Като фирма лицензирана  като КОНСУЛТАНТ, чрез своите специалисти - надзорници следи и отговаря за:
- законосъобразно започване на строежа;
- пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;   изпълнение на строежа, съгласно одобрените проекти;  спазване на условията за безопасност на труда;  опазване на околната среда; недопускане на увреждане на трети лица и имоти;  проверка и изискване на качествени строителни материали и изделия;  достъпност на строежа от лица с увреждания;  енергийна ефективност на сгради; пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения,
- изготвяне на ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД, на основание на който се установява годността на строежа за  въвеждане в експлоатация.
На основание на ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД, придружен с всички необходими строителни книжа и документи, ОДОБРЯВАЩАТА ИНСТАНЦИЯ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ издава РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

IMAGE Интегриран воден проект на гр.Пирдоп
Събота, 01 Февруари 2014
Интегриран воден проект на гр.Пирдоп  „изграждане на ПСОВ с... Прочети още...
IMAGE Интегриран воден проект на с.Душанци
Събота, 01 Февруари 2014
„Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1:... Прочети още...

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,