Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png

Проектиране във всички фази на инвестиционния процес и извършване на авторски надзор

Извършва проектиране във всички фази на инвестиционният процес и авторски надзор в следните направления:

1. Жилищно и промишлено строителство: нови жилищни и административни сгради, както и реконструкция, модернизация и преустройство на съществуващи такива; складове, цехове, промишлени халета,  метални конструкции.

2. ВиК, Хидротехническа и хидромелиоративна инфраструктура:
 - проектиране на сградни/вътрешни ВиК инсталации – жилищни, обществени и промишлени сгради;
- напорни резервоари и хидрофорни уредби;
- селищно и промишлено ВиК;
- пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;
- депа за битови и промишлени отпадъци;
- предпазни диги и корекции на реки;
- улични канализационни колектори и магистрални тръбопроводи;
- дренажни системи;
- корекции на реки;
- напоителни системи;

3. Подпорни стени, укрепване
- подпорни стени;
- укрепване на пътища, откоси и свлачища;
- габиони;
- укрепване на речни и морски брегове;

4. Пътно строителство:
- пътища и автомагистрали;
- улици, пътни възли и кръстовища;
- сигнализация и маркировка;
- временна организация на движението;
- мостове, надлези;

IMAGE Интегриран воден проект на гр.Пирдоп
Събота, 01 Февруари 2014
Интегриран воден проект на гр.Пирдоп  „изграждане на ПСОВ с... Прочети още...
IMAGE Интегриран воден проект на с.Душанци
Събота, 01 Февруари 2014
„Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1:... Прочети още...

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,