Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

Проектиране във всички фази на инвестиционния процес и извършване на авторски надзор

Извършва проектиране във всички фази на инвестиционният процес и авторски надзор в следните направления:

1. Жилищно и промишлено строителство: нови жилищни и административни сгради, както и реконструкция, модернизация и преустройство на съществуващи такива; складове, цехове, промишлени халета,  метални конструкции.

2. ВиК, Хидротехническа и хидромелиоративна инфраструктура:
 - проектиране на сградни/вътрешни ВиК инсталации – жилищни, обществени и промишлени сгради;
- напорни резервоари и хидрофорни уредби;
- селищно и промишлено ВиК;
- пречиствателни станции за битови и промишлени отпадъчни води;
- депа за битови и промишлени отпадъци;
- предпазни диги и корекции на реки;
- улични канализационни колектори и магистрални тръбопроводи;
- дренажни системи;
- корекции на реки;
- напоителни системи;

3. Подпорни стени, укрепване
- подпорни стени;
- укрепване на пътища, откоси и свлачища;
- габиони;
- укрепване на речни и морски брегове;

4. Пътно строителство:
- пътища и автомагистрали;
- улици, пътни възли и кръстовища;
- сигнализация и маркировка;
- временна организация на движението;
- мостове, надлези;

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,