Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1234.jpg
  • 12345.png
  • 1234567.png
  • 12345678.png
  • 123456789.png

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
За тази цел към фирмата работят на трудови и/или граждански договори над 40 специалисти по следните  специалности:   архитектура и урбанизъм;   конструктивна - промишлено и гражданско строителство;  технологична - в областа на производствените процеси;  електроинсталации - на сгради и съоръжения;
отопление, вентилация, климатизация - на сгради;  енергийна ефективност на сгради;  водоснабдяване и канализация - на сгради и съоръжения;  хидро-мелиоративно строителство, хидротехническо строителтво и хидро-енергийно строителство; пътно строителство, транспортно строителство;  железопътно строителство;
телекомуникации;  пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения, санитарна хигиена - санитарно-хигиенни изисквания към строежите; геодезия, вертикална планировка, ландшафт;  геоложки проучвания;
Тези специалисти, след подробен преглед на инвестиционният проект, изготвят КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД за оценяване съответствието на инвестиционните проекти, който заедно с подпечатаната от КОНСУЛТАНТА, графична и текстова част на проекта се внася за ОДОБРЯВАНЕ в съответната ОДОБРЯВАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЩИНА, УАГ и др., с цел получаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,