Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
За тази цел към фирмата работят на трудови и/или граждански договори над 40 специалисти по следните  специалности:   архитектура и урбанизъм;   конструктивна - промишлено и гражданско строителство;  технологична - в областа на производствените процеси;  електроинсталации - на сгради и съоръжения;
отопление, вентилация, климатизация - на сгради;  енергийна ефективност на сгради;  водоснабдяване и канализация - на сгради и съоръжения;  хидро-мелиоративно строителство, хидротехническо строителтво и хидро-енергийно строителство; пътно строителство, транспортно строителство;  железопътно строителство;
телекомуникации;  пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения, санитарна хигиена - санитарно-хигиенни изисквания към строежите; геодезия, вертикална планировка, ландшафт;  геоложки проучвания;
Тези специалисти, след подробен преглед на инвестиционният проект, изготвят КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД за оценяване съответствието на инвестиционните проекти, който заедно с подпечатаната от КОНСУЛТАНТА, графична и текстова част на проекта се внася за ОДОБРЯВАНЕ в съответната ОДОБРЯВАЩА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОБЩИНА, УАГ и др., с цел получаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ.

IMAGE Интегриран воден проект на гр.Пирдоп
Събота, 01 Февруари 2014
Интегриран воден проект на гр.Пирдоп  „изграждане на ПСОВ с... Прочети още...
IMAGE Интегриран воден проект на с.Душанци
Събота, 01 Февруари 2014
„Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1:... Прочети още...

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,