Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png

Обекти на фирмата

ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ФИРМАТА.

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане и реконструкция на водопроводна мрежа, Лот 2: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап I-ви, Лот 3: Интегриран воден проект на с.Душанци, община Пирдоп, Подобект: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води и Подобект: „Изграждане на канализационната мрежа - Етап 2-ри”

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Хвостохранилище „Медет”. Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените,

Възложител “ЕКО МЕДЕТ” ЕООДIкатегория обект – В момента е в строеж

·   КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

“Реконструкция на магистрален водопровод от ПС IV подем до водоеми гр. Панагюрище и изпълнение на част от него” ,

Възложител Община ПанагюрищеIкатегория обект – Завършен с Удостоверение за ползване СТ-05-151/09.02.2010 г.

 

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Рудник “Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг – Първи етап – Управление на води” – Подобект №1 и Подобект №2,

Възложител “ЕКО МЕДЕТ” ЕООД – Iкатегория обект – В момента е в строеж

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

„Подобряване средата на живот в община Чавдар, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление, обществени сгради и обществени зелени площи”, по Договор № 23/322/00253 от 13.08.2010г.

Възложител Община Чавдар

·   КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД

Интегриран воден проект на гр.Пирдоп- изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи, доизграждане  и реконструкция на  канализационна мрежа и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа

Възложител Община Пирдоп

·   КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД

„Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”

Строеж:     “Изграждане на ГПСОВ на гр. Раднево”

Възложител Община Раднево

·   КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД

„Интегриран воден проект за изграждане на ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”

Строеж:     “Изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр. Раднево”

Възложител Община Раднево

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

БАЗОВИ СТАНЦИИ  GSM/ UMTS  НА „GLOBUL”

15 броя I категория обекти

Възложител: “Егнатия О. България”ЕООД, гр. София

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

“Многоетажна жилищна сграда с едноетажно допълващо застрояване и П.Г.”, УПИ ХV-168, кв.5, м.”Драгалевска спирка”, по плана на гр.София, р-н “Лозенец” - СО

·   УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Пристройка за санитарно – битови помещения и ремонт на Дом за възрастни със сетивни нарушения – град Пирдоп, У.П.И. I от кв.110 по плана на град Пирдоп, общ. Пирдоп, Възложител Община Пирдоп – Завършен с Удостоверение за ползване № 1/19.01.2010 г.

 

·   КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

“Промяна  предназначение /без СМР/ на магазин №1 от бл.377, ж.к. “Младост 3” в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР за пенсионирани военнослужещи и членове на военно-родолюбиви организации  със ЗП 192,95 м2”

Възложител “Изпълнителна агенция Социални дейности” при Министерство на отбраната и фирма “БМ Стил” ООД – IVкатегория обект

 

IMAGE Интегриран воден проект на гр.Пирдоп
Събота, 01 Февруари 2014
Интегриран воден проект на гр.Пирдоп  „изграждане на ПСОВ с... Прочети още...
IMAGE Интегриран воден проект на с.Душанци
Събота, 01 Февруари 2014
„Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1:... Прочети още...

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,