Език/Language

email: office@stroynorm.com / stroynorm@abv.bg

Кои сме ние?
Опитът на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентноспособна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип Прочети още
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png

СТРОЙНОРМ“ ЕООД последователно прилага гъвкавост и приспособимост за успешното изпълнение на различни по вид комплексни проекти. Опита на фирмата, задълбочеността на познанията и навременното прилагане на подходящи умения, средства и технологии пряват фирмата конкурентно способна на пазара на консултантските услуги. “СТРОЙНОРМ“ ЕООД е подготвена за неочаквани ситуации и готова да отговори на всички видове предизвикателства, чрез използване на професионалната компетентност на целия екип.  


Фирмата разполага с правоспособни специалисти, които с прецизност, професионализъм и високо качество на компетентност упражняват следните услуги:


1. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти.
2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството.
3. Инвеститорски контрол на обекти.
4. Изготвяне на Техническия паспорти на обекти  по Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г., бр. 22 от 19.03.2010 г., в сила от 20.04.2010 г.
5. Проектиране във всички фази на инвестиционния процес и извършване на авторски надзор.
6. Консултации във всички сфери на строителния процес.
Специалистите, работещи във фирмата са висококвалифицирани, силно мотивирани професионалисти, създаващи добра организация на планиране и коректно осъществяване на  поетите ангажименти.
IMAGE Интегриран воден проект на гр.Пирдоп
Събота, 01 Февруари 2014
Интегриран воден проект на гр.Пирдоп  „изграждане на ПСОВ с... Прочети още...
IMAGE Интегриран воден проект на с.Душанци
Събота, 01 Февруари 2014
„Интегриран воден проект на с.Душанци, Община Пирдоп. Лот 1:... Прочети още...

Галерия обекти

Производствени строежи

Производствени строежи  - електрически мрежи и централи, халета, хангари, складове, силози за готова или полуготова продукция, селскостопански сгради, заводи за производство на изделия на химическата промишленост, предприятия и цехове на храни-телно - вкусовата промишленост,